polish flag union-jack
Małżeństwo – Tłumacz Przysięgły UK/ Sworn Translator UK

Kategoria ta zawiera wiele dokumentów. Dokumenty te można ogólnie podzielić na kraj wydania, na przykład te które zostały wydane przez Urząd Stanu Cywilnego w Polsce i na wydane przez Registry Office w Anglii. Tłumaczenie uwierzytelnione polskiego aktu małżeństwa oraz przysięgłe tłumaczenie angielskiego aktu małżeństwa należą do najcześciej wykonywanych. Inne zwiazane z powyższymi, lecz cieszące się mniejszą popularnością to:tłumaczenie polskiego zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa wraz z angielskim zaświadczeniem będącym jego odpowiednikiem. Inne dokumety to tłumaczenie uwierzytelnione zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego uprawniającego do zawrcia małżeństwa oraz zaświadczenie z parafii uprawniające do wydania aktu małżeństwa.

Dodaj komentarz

WhatsApp chat