polish flag union-jack
Zaświadczenie z parafii uprawniającego do wydania aktu małżeństwa – Tłumacz Przysięgły UK/ Sworn Translator UK

Opis dokumentu: Dokument wydany przez parafię. Jednostronicowy dokument  sprządzony w języku polskim uprawniający do wydania aktu małżeństwa przez USC  Tytuł: ” Za?wiadczenie stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w parafii”.

Cena: GBP 15

strona główna: tłumacz przysięgły.

Dodaj komentarz

WhatsApp chat