polish flag union-jack
Szkolne – Tłumacz Przysięgły UK/ Sworn Translator UK

Tłumaczenia dokumentów szkolnych to dość szeroki wachlarz tłumaczeń obejmujący między innymi: tłumaczenie przysięgłe świadectwa ukończenia szkoły średniej, na przykład liceum lub technikum, tłumaczenie uwierzytelnione egzaminu dojrzałości lub tłumaczenie starej matury. Cena za wykonanie poszczególnych tłumaczeń różni siż ze wzdlędu na zmienną obszerność dokumentów. Na przykład nowy egamin maturalny to dokument jednostronicowy, a starsze świadectwo ukończenia szkoły średniej zawiera cztery strony.

Dodaj komentarz

WhatsApp chat