polish flag union-jack
Polski akt o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa – Tłumacz Przysięgły UK/ Sworn Translator UK

Cena: 15

Opis dokumentu: Jednostronicowy dokument wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Polsce. Tytuł:” Zaświadczenie”. Dokument ten stwierdza, że ww osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą.

Dodaj komentarz

WhatsApp chat