polish flag union-jack
Uniwersyteckie – Tłumacz Przysięgły UK/ Sworn Translator UK

Na prośbę zainteresowanego uniwersytety mogł wydać dokumety takie jak suplement czy dyplom zarówno w wersji polskiej i angielskiej. Niemniej jednak wiele osób pyta o tłumaczenie uwierzytelnione wyżej wymienonych dokumentów. Cena z tłumaczenie dyplomu ukonczenia studów wynosi 15 funtów. Tłumaczenie suplementu lub indeksu jest stosunkowo droższe, gdyż są to dokumenty obszerniejsze, bardziej pracochłonne.

Dodaj komentarz

WhatsApp chat