polish flag union-jack
Suplement ukończenia studiów – Tłumacz Przysięgły UK/ Sworn Translator UK

Przełożenie na angielski suplementu  – Opis dokumentu: Suplement ukończenia studiów wyższych wydany przez uniwersytet. Dokument sprządzony w języku polskim. Obszerność: do 7 stron z opisem systemu edukacji w Polsce.

Cena: GBP 60

strona główna: tłumacz przysięgły.

Dodaj komentarz

WhatsApp chat