polish flag union-jack
Dokumety szkolne – Tłumacz Przysięgły UK/ Sworn Translator UK

Ubieganie sę o pracę lub uznanie kwalifikacji zawodowych  może pociągać za sobą koniecznosć przekładu dokumentów szkolnych lub uniwersyteckich na język angielski. Dokumenty w tych kategoriach to świadectwa szkół średnich, zawodowych, technicznych , świadectwa maturalne. W przypadku dokumentów ze studów, spora część z nich, na przykład dyplomy czy suplementy jest czasami  wydawana w wersji polskiej i angielskiej.

Dodaj komentarz

WhatsApp chat