polish flag union-jack
Angielskie Zaświadczenienie o Braku Przeciwwskazań do Zawarcia Małżeństwa – Tłumacz Przysięgły UK/ Sworn Translator UK

Ile kosztuje tłumaczenie angielskiego zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa?
Przekład uwierzytelniony angielskiego zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa – Opis dokumentu: Jednostronicowy dokument sporządzony w języku angielskim wydany przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Anglii. Tytuł oryginalny:” Superintendent Registrar’s Certificate of No Impediment to Marriage Pursuant to the Marriage with Foreigners Act”.

Cena: GBP 20

Strona główna: tłumacz przysięgły.

Dodaj komentarz

WhatsApp chat