polish flag union-jack
Tłumaczenia Przysięgłe – Tłumacz Przysięgły UK/ Sworn Translator UK

Kliknij poniżej i sprawdź ile zaoszczędzisz korzystając z naszej oferty. Tłumaczenia przysięgłe dokumentów w języku angielskim i polskim.

Ile Zaoszczędzisz?
Tłumaczenia przysięgłe zwane też uwierzytelnionymi wykonywane są dla różnych instytucji i osób. Zawiera ono pieczęć i może być wymagane przez uniwersytety w Anglii, instytucję NARIC w celu nostryfikacji dyplomu lub Konsulat w przypadku ubiegania się o paszport dla dziecka.

Biegły w swojej pracy ma do czynienia z szerokim wachlarzem tekstów. Niemniej jednak,  dokumenty można podzielić na pewne kategorie:

1. Ze względu na język. W tej kategorii znajdują się na przykład  tłumaczenia przysięgłe angielski  oznaczające przekład z języka polskiego na język angielski. Translacja z tych języków jest popularna w Wielkiej Brytanii, gdyż często jest wymagana przez wiele instytucji w UK.

2. Ze względu na rodzaje dokumentów, na przykład metryki, akty, zaświadczenia.

3. Ze względu na specyfikę, na przykład zwykłe, nie wymagające pieczęci – tłumaczenia angielski 

Przekład uwierzytelniony jest wiernym odbiciem oryginału i podlegają pewnym wymaganiom. Wymagania te określone są  w rozporządzeniu i szczegółowo regulują prace biegłego. Tutaj znajdziesz informacje na temat zasad wykonywania.
Oferta znajduje się na stronie głównej tłumaczenia przysięgłe

WhatsApp chat