polish flag union-jack
Wygląd i zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych – Tłumacz Przysięgły UK/ Sworn Translator UK

Tłumaczenia przysięgłe regulowane są przez Ustawę z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Są one wykonywane dokładnie i rzetelnie. Posiadają one imienną pieczęć tłumacza przysięgłego, adres tłumacza, date wykonania i numer pod którym wpisane są do Repertorium.
Przetłumaczony tekst zawiera informacje o tym czy tłumaczenie zostało wykonane z kopii czy z oryginału. Może także zawierać dodatkowy opis tłumaczonego dokumentu, na przykład ilość stron, czy dokument został sporządzony odręcznie czy pismem maszynowym, kolor pieczęci lub informacje o nieczytelnych częściach dokumentu.

Powrót do strony głównej Tłumacz Przysięgły

Dodaj komentarz

WhatsApp chat