polish flag union-jack
Ubezpieczeniowe – Tłumacz Przysięgły UK/ Sworn Translator UK

Tłumaczenia przysięgłe zaświadczeń o ubezpieczeniu samochodu oraz polisy stanowią dużą czść dokumentów tłumaczonych przez tłumacza przysięgłego. Zaświadczenia takie wydawane są przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe w Polsce, takie jak PZU czy Warta. Tłumaczenie zaświadczenie o zniżkach samochodowych jest tańsze nią tłumaczenie polisy ubezpieczenia samochodu.

Jeżeli jesteś zainteresowany przetłumaczeniem takich dokumentów odwiedź główną stronę tłumacz przysięgły.

Dodaj komentarz

WhatsApp chat