polish flag union-jack
Uprawnienia – Tłumacz Przysięgły UK/ Sworn Translator UK


ApprovedMoje uprawnienia można sprawdzić w bazie  na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości wpisując nazwisko: Mariusz Wołos. Mój numer uprawnienia: TP/6047/05.

Numer mojego uprawnienia oraz dane kontaktowe podane są także na na stronie tłumaczy przysięgłych Konsulatu w Manchester.

WhatsApp chat