polish flag union-jack
Dokumenty samochodowe – Tłumacz Przysięgły UK/ Sworn Translator UK

Kategoria ta została najprościej podzielona na dwie podkategorie: prawo jazdy i dokumenty ubezpieczeniowe. Pierwsza kategoria to polskie i angielskie dokumenty stwierdzjące posiadanie prawa do prowadzenia pojadu mechanicznego. Druga natomiast zawiera zaświadczenia stwierdzjące ubezpieczenia samochodów.

Dodaj komentarz

WhatsApp chat