polish flag union-jack
Zaświadczenie z USC uprawniającego do zawarcia małżeństwa – Tłumacz Przysięgły UK/ Sworn Translator UK

Przysięgły przekład zaświadczenia z USC uprawniającego do zawarcia małżeństwa – Opis dokumentu: Jednostronicowy dokument wydany przez  Urząd Stanu Cywilnego, sporządzony w języku polskim, uprawniający do wydania aktu małżeństwa. Tytuł:” Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”.

Cena: GBP 18

strona główna: tłumacz przysięgły.

Dodaj komentarz

WhatsApp chat