polish flag union-jack
Dokumenty – Tłumacz Przysięgły UK/ Sworn Translator UK

Czy tłumaczenia przysięgłe to usługa?
Wykonanie przekładu jest często traktowane jako wykonanie usługi. Przekład przysięgły może być traktowany jak produkt. Usługa w tym przypadku jest powiązana z przełożeniem tekstu z jednego języka na drugi. Produktem natomiast jest wykonanie i dostarczenie wydruku tekstu.

Podobnie jak w przypadku wielu produktów, translacja musi być wykonana według pewnej normy, sprawdzona pod względem zgodności, zapakowana i wysłana do klienta. Tak jak inne produkty, przekład certyfikowany może mieć wcześniej ustaloną cenę, posiada koszty zmienne takie jak: koszt materiałów bezpośrednich i pomocniczych, czas pracy biegłego, koszty wysyłki oraz marżę. Nawet cena może być stała i z góry ustalona, gdyż dane typy dokumentów są w miarę podobne.

 

Traktowanie tłumaczenia przysięgłego jako produkt ma wiele zalet. Po pierwsze, ustalanie stałej ceny daje pewność klientom co do całkowitej kosztu. Jeżeli klient jak i biegły odnoszą się do tego samego dokumentu, pracochłonność wykonania oraz koszt materiałów mogą być z góry ustalone. Oznacza to, że cena za wykonanie tłumaczenia może być podana przed przyjęciem zlecenia.

Po drugie, otrzymany produkt jest zgodny z opisem oraz oczekiwaniami. Translacja ma jasno określoną szatę graficzną oraz odpowiada wymaganiom jakościowym stawianym tłumaczeniom przysięgłym. Tak, jak w przypadku produktów, produkt zamawiany odpowiada produktowi dostarczonemu. Jest to przecież jeden z głównych czynników budujący zadowolenie klientów.

Po trzecie, wysłany produkt powinien być łatwo śledzony przez osobę zamawiającą. Jest to nie tylko wygodne, ale także ważne w budowaniu zaufania i renomy firmy.

Czy tłumaczenia przysięgłe powinny być traktowane jako usługa czy jako produkt? Chociaż wiele osób może mieć odmienne poglądy na ten temat, pozwólmy klientom zdecydować w jaki sposób zechcą je traktować.

Dokumenty metrykalne

Dokumenty szkolne

Dokumenty samochodowe

Dokumenty sądowe

Zaświadczenia o kursach

 

Powrót do strony głównej tłumacz przysiegły.

Dodaj komentarz

WhatsApp chat